We are happy to present our NEW VIDEO!
NB8 ART. THEN THE DAYS ARE LIGHTER THAN WHITE.
Video:
Script, director, editing director, camera: RIČARDAS RICKEVIČIUS.
Music:
Composer ROBERT JURJENDAL.
Performed by NB8 ART.
Recorded at KAPELLET studio. Stockholm. Sweden. 2017.NB8 ART. Sanctus.
Video:
Script, director, editing director, camera: RIČARDAS RICKEVIČIUS.
Performer - print artist: JŪRATĖ REKEVIČIŪTĖ.
Music:
Composer JAN LILJEKVIST.
Performed by NB8 ART.
Recorded at KAPELLET studio. Stockholm. Sweden. 2017.

WE GIVE OUR HAND FOR CONNECTION.

We are NB8 ART.

NB8 ART is a project of contemporary music and graphic art.

We come from Sweden, Norway, Estonia, Lithuania.

We are musicians, composers and visual artists.

We tell visual music stories.

We connect time: past and present.
We rely on melodies, myths, fairy tales and folklore of our lands.

We connect locations. Locations of maps and reality.
We base ourselves on global and local cultural archaeology.

We look to the future.
We compose and perform original pieces.

We comprehend the infinity of world and time.
And we want to share it with you.

Our shows are constantly reinvented as original and unique performances of music and graphic art.

We are inspired and stimulated by warm reception we get from the audience.

We are eager to advance.

Let’s do it together..
Thank you.

Sincerely yours, NB8 ART.
Tai - NB8 ART.

NB8 ART tai šiuolaikinės muzikos ir grafikos meno projektas.

Mes - iš Švedijos, Norvegijos, Estijos, Lietuvos.

Mes - muzikantai, kompozitoriai, menininkai.

Mes pasakojame muzikines - vizualines istorijas.

Jungiame laiką: praeitį, dabartį.
Remiamės mūsų šaliu melodijomis, mitologija, pasakomis, folkoru.

Jungiame vietas. Žemėlapyje ir tikrovėje.
Remiamės pasaulio ir konkrečios vietovės kultūrine archeologija.

Žiūrime į ateitį.
Kuriame ir atliekame originalias kompozicijas.

Suvokiame pasaulio ir laiko begalybę.
Ir norime tai parodyti jums.

Mūsų koncertai - kaskart originalūs, unikalūs muzikos ir grafinio meno spektakliai, performansai.

Šilti publikos atsiliepimai įkvepia mus tobulėti ir siekti daugiau.

Mes norime kilti.

Kviečiame ir Jus kartu.
Ačiū.

Nuoširdžiai Jūsų, NB8 ART.
Special thanks to

Supporters

                        Helge Ax:son Johnsons stiftelse


Partners

           


Honorary supporters